De Krimpenerwaard: de gemeente Vlist

Vlist

Tot 1985, toen een gemeentelijke herindeling plaats vond, was Vlist een zelfstandige gemeente met zo'n 625 inwoners. Per 1 januari 1985 werd een nieuwe -grotere- gemeente Vlist gevormd, waarin naast Vlist ook Haastrecht en Stolwijk opgingen. Per 1 januari 2015 is er de gemeente Krimpenerwaard.

Links het oude, en rechts het nieuwe gemeentewapen

Tot die gemeente Vlist behoorden de volgende dorpen, gehuchten en buurtschappen: Beneden Haastrecht, Benedenheul, Benedenkerk, het Beijersche, Bonrepas, Boven Haastrecht, Bovenkerk, Goudseweg, Haastrecht, Koolwijk, Rozendaal, Schoonouwen, Stein, Stolwijk, Stolwijkersluis en Vlist.

De naam Vlist is afkomstig van het veenriviertje, dat de grens vormt tussen de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. Dit riviertje stroomt van Schoonhoven naar Haastrecht, waar het uitmondt in de Hollandsche IJssel.

In vroeger tijden gingen beurtschippers met een trekschuit door de Vlist, doorgaans op weg van Schoonhoven, via Polsbroek en Benschop naar Utrecht.
Tussen 1886 en 1907 voer op de Vlist een heuse stoomboot! Over deze 'bierboot' kunt u HIER meer lezen.

Molen BonrepasOp warme dagen wordt de Vlist nu druk bevaren met kano's, die worden verhuurd bij het Kanocentrum te Haastrecht (Hoogstraat 1, tel. 0182 - 502245). Met de bus (lijn 106 of 180) bent u vanaf station Gouda in een kwartiertje in Haastrecht.
Dan kan per kano (een deel van) de Vlist worden bevaren. Desgewenst kan dat tot Schoonhoven. U moet er daarbij op rekenen dat de reis naar het 'eindpunt' ongeveer drie uur in beslag neemt. Daarna heeft u ook drie uur nodig om terug te keren (of meer, onder andere afhankelijk van dat 'iets beters').

Tot voor kort konden de kinderen zich daarna uitleven in de naast De Kleine Betuwe gelegen speeltuin, waar o.a. een heuse vlucht gemaakt kon worden met vliegtuig 'De Pelikaan'. Dit stukje folklore behoort inmiddels tot het verleden.

Bonrepas, 's morgens vroegTot de gemeente Vlist behoorde onder meer de buurtschap Bonrepas.
Volgens Catharina van Groningen, in het boek 'De Krimpenerwaard' (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1996) dateert de oudste vermelding van de naam Bonrepas uit 1254. De spelling is de afgelopen eeuwen niet veranderd.

Gezien vanaf Schoonhoven, staat aan het begin van de Bonrepas (of Boenderpas, zoals het in de volksmond vaak wordt genoemd) een fraai gerestaureerde wipmolen, die dateert uit het jaar 1600 (de Slag bij Nieuwpoort, weet u nog?). Deze molen was bestemd voor het bemalen van de polders Noord-Zevender en Bonrepas. De Bonrepas-molen is eigendom van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Molen 'de Bachtenaar', gezien vanaf de West-VlisterdijkMolen De Bachtenaar,
gezien vanaf de West-VlisterdijkVan later datum is een andere wipmolen, de Bachtenaar. Die staat enkele kilometers meer westelijk, op een paar honderd meters vanaf de Vlist op grondgebied van de voormalige gemeente Bergambacht. Deze molen is gebouwd in 1714 en was oorspronkelijk bestemd voor het bemalen van de polder Bergambacht op de Vlistboezem. Gezien vanaf de West-Vlisterdijk geeft deze molen de gelegenheid tot het maken van een klassiek-Hollandse foto.

Deze molens maakten in het verleden deel uit van de Molengang Vlist, een serie windmolens, die ervoor zorgden dat de inwoners van het oostelijk deel van de Krimpenerwaard droge voeten hielden.

Een aantal andere molens waren de z.g. Haastrechtse molens, behorende tot de polder Bergamcht. Van deze molens is alleen de onderbouw overgebleven van de 'Molen van Hol'.


West-Vlisterdijk 17-18, Vlist

Nog niet zo heel lang geleden werd in ere hersteld het zogenaamde Kraamvrouwenpad. Dit voetpad verbond ooit de Vlisterweg ter hoogte van de Vrouwenbrug met de Bovenkerkseweg te Stolwijk. Over dit pad kunt u HIER meer lezen.

Langs zowel de West- als de Oost Vlisterdijk staan nog tal van oude boerderijen, waarvan er velen nog in bijna originele staat zijn. Van alle interessante boerderijen langs de Vlist wil ik mettertijd het een en ander vertellen; de eerste drie verhalen zijn inmiddels gereed:
de boerderij West Vlisterdijk 18, bewoond door de families De Langen en Mulder,
de boerderij West Vlisterdijk 9 van Han van Diemen en
de boerderij Oost Vlisterdijk 21 te Vlist van Rinus Dionisius.

Mocht u meer foto's van Vlist willen zien, dan kunt u bladeren door het Fotoboek Vlist.
Of bekijk foto's van Vlist op oude prentbriefkaarten,   

Boerderij langs de VlistVoor de liefhebbers: op de onderliggende pagina vindt u enkele luchtfoto's van Vlist.

Dichter Henk Kooijman schreef jaren geleden een mooi gedicht over de Vlist: ode aan de vlist.
Wist u overigens dat de gemeente Vlist een eigen volkslied heeft?

Boerderij bij de Vrouwenbrug

Alls u er belangstelling voor hebt hoe de Vlist in 1954 door Nico Rost werd beschreven en later door Dr L van Egeraat, dan klikt u HIER.

Haastrecht


Het wapen van Haastrecht, zoals dat tot
1 januari 1985 in gebruik was

HET DORP HAASTRECHT

HAASTRECHT, dat in den rang van Neêrlands steên behoort,
Dat door zijn Schoon het oog bekoort,
Ruim drie paar eeuwen heugt, deelt ons haar voordeel mede,
Huist nijvere arbeid, en geniet de diepste vrede.

(L van Ollefen, 1794)

Ook Haastrecht verloor op 1 januari 1985, na de gemeentelijke herindeling, haar zelfstandigheid en behoorde daarna tot de gemeente Vlist. Per 1 januari 2015 is er de gemeente Krimpenerwaard.

De historische naam van Haastrecht is Havekesdreht. De naam komt voor het eerst voor in 1108. Op 9 augustus van dat jaar is in een document sprake van Frederik van Havekesdreht, die in het bezit is van "een huis en 50 morgens lands". In de volgende eeuwen heetten de toenmalige bezitters 'heer van Haastrecht en van de Vlist'.

Haastrecht ontstond rond 1100 op de plaats waar de Vlist uitmondt in de Hollandsche IJssel.
Bij deze nederzetting werd later een kasteel gebouwd. Op een plek, ter hoogte van het pand Prins Bernhardlaan 21-23, werden in 1963 de fundamenten van een 14e eeuws kasteel blootgelegd. Klik hier voor enkele luchtfoto's van de opgravingen.

Over de status van Haastrecht is in het verleden nogal wat te doen geweest. Volgens sommige bronnen (De Spectrum-encyclopedie en Encarta, beide op CD-ROM, bijvoorbeeld) heeft Haastrecht in 1396 stadsrechten gekregen.
Andere bronnen melden dat Haastrecht in 1397 van Hertog Albrecht van Beieren het privilege van tolvrijheid heeft gekregen. In 1515 besloot het Gerechtshof dat Haastrecht gerechtigd was binnen haar grenzen eigen rechtspraak te plegen. Daarmee werd het stadsrecht van Haastrecht min of meer bevestigd. Formele stadsrechten zijn echter nimmer verleend.
Dat heeft de toenmalige gemeente Haastrecht er overigens niet van weerhouden om in 1983 het 750-jarig bestaan te vieren. Hierbij werd verwezen naar het jaar 1233, toen ene Folpert II van Leerdam Heer van Haastrecht was. Dat jaar werd door de organisatoren van het feest gekozen, omdat de bewonersgemeenschap van het 13e eeuwse Haastrecht, zich heeft ontwikkeld tussen 1212 en 1253. Ergens daartussen ligt het het jaar 1233. Tsja...

Een van de mooiste gebouwtjes van Haastrecht is het Raadhuis, dat in 1618 werd gebouwd. Klik HIER voor meer info en foto's van het raadhuis.
Het raadhuis is voorzien van een celruimte, waarin de kleine crimineel tijdelijk werd gehuisvest. Grotere vissen werden overgebracht naar Gouda, waar Vrouwe Justitia over hen oordeelde.

Tot 1618 had Haastrecht geen stadhuis. De baljuw van Schoonhoven was eveneens baljuw van Haastrecht. De herberg was de lokaliteit waar plaatselijke bestuurskwesties werden besproken.

Vlakbij het Raadhuis vindt u de karakteristieke ophaalbrug over de Hollandsche IJssel, gebouwd in 1883. Deze brug (tot 1965 moest tol worden betaald om te mogen oversteken) werd aanvankelijk ge-exploiteerd door de IJssel Stoomtramweg Maatschappij. Deze onderneming onderhield ook een tramverbinding tussen Gouda en Oudewater.
In Haastrecht ging de route onder meer over het jaagpad. Deze tramverbinding hield in 1907 op te bestaan.
De brug is vervaardigd door de Haagse IJzergieterij Prins van Oranje, het bedrijf dat ook de bruggen over de ringvaart bij Stolwijk fabriceerde.

NH-KerkBepalend voor het beeld van Haastrecht is ook de Nederlands Hervormde Kerk, waarvan de toren dateert uit 13e eeuw. Dit gebouw werd verscheidene malen door brand zwaar beschadigd, voor het laatst in 1964. Klik HIER voor meer informatie en foto's van deze kerk.

Erasmus zelfAan de Steinsedijk te Haastrecht stond vroeger het klooster van de Reguliere Kanunniken van Holland.
Hier woonde van 1488 tot 1493 de beroemde humanist Desiderius Erasmus.
Veel meer hierover kunt u lezen op de bladzijde Erasmus in Haastrecht.

Iets ten noorden van dat klooster liep en loopt nog steeds de Steinse Tiendweg. In een grijs verleden was dit een belangrijke invalsweg voor de stad Gouda. Lees meer over deze Steinse Tiendweg.

Tegenwoordig staat aan de Steinsedijk het radiobaken Romeo Romeo, dat in de luchtvaart gebruikt wordt bij het aanvliegen naar luchthaven Zestienhoven bij Rotterdam. Klik HIER voor meer details.

Aan de provincialeweg tussen Haastrecht en Oudewater ligt klooster Sint Gabriël van de Paters Passionisten.
Over dit klooster en haar geschiedenis kunt u HIER meer lezen.

Het gebouw, waarin nu het museum Bisdom van Vliet is gevestigd, werd in 1876 als woning gebouwd in opdracht van Marcellus Bisdom. Die was toen 50 jaar (!) burgemeester van Haastrecht. Aan zo'n bestuurlijke carrière kan Charles Schwietert nog een puntje zuigen!
Architect-aannemer was Th. Hooft, die het pand samen met C. Straver heeft gebouwd.
Het museum geeft een indruk over het dagelijks leven van een patriciërsfamilie uit de vorige eeuw.
Het geslacht Bisdom van Vliet heeft gedurende enkele eeuwen het leven in Haastrecht beheerst; de familie was niet alleen puissant rijk -men bezat onder tientallen boerderijen met bijbehorende landerijen- maar ook het burgemeesterschap van Haastrecht leek wel erfelijk aan de familie toebedeeld.

Een kijkje binnen in museum Bisdom van Vliet

Van de laatste telg van het geslacht, Mevrouw Paulina Lefèvre de Montigny - Bisdom van Vliet, is bekend dat zij haar macht en invloed gebruikte om Haastrecht's aansluiting op het electriciteitsnet tegen te houden. Ook de molenaars van die tijd bekeken haar met gemengde gevoelens: Mevrouw wenste dat als zij in haar koets een molen passeerde, de wieken werden stil gezet, omdat de paarden anders zouden kunnen schrikken. Als zij door Vlist reed, waar toentertijd nog vele molens in bedrijf waren, gaf dat bij de molenaars nogal wat beroering...

Anderzijds staat vast dat deze Paulina ook veel geld uitgaf om de armen te helpen. En zij was degene die het geld verschafte voor de bouw van het gemeenschapshuis 'Concordia'. Dat dit gebouw de RK kerk aan haar oog onttrok, was een voor haar plezierige bijkomstigheid...

Voordat Paulina Bisdom van Vliet in 1923 overleed, had zij per testament bepaald dat haar woning als museum zou voortbestaan. Vandaag nog steeds is hier te zien hoe een regenten-familie in de vorige eeuw leefde; het interieur is ongewijzigd gebleven.

Het museum is geopend van 15 april tot 15 oktober.
Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Maandag en vrijdag gesloten. Groepen op afspraak. Telefoon 0182 50 13 54.

Interieur van het museum Bisdom van Vliet

In het voormalige koetshuis (gebouwd in 1879) van dit fraaie pand, was gevestigd het ambachtsmuseum Verborg. Op basis van de verzameling van conservator Gerard Verborg, was hier een grote collectie oude handgereedschappen en werktuigen te bezichtigen. Te zien waren zo'n 2000 stuks gereedschap, met een ouderdom van 50 tot 300 jaar. Zij werden gebruikt bij 38 verschillende ambachten.
Het museum is helaas definitief gesloten. Zie hier voor meer details.

foto: Nieko JongeriusTegenwoordig huisvest dit voormalige koetshuis een andere interessante expositieruimte: het Hooghstatemuseum (Hoogstraat 164, 2851 BA Haastrecht. Tel. 0182 - 50 33 30). Het pand werd na de aankoop door de Haastrechtse kunstverzamelaar en uitgever van het kunsttijdschrift Tableau, J.A. Verhage ingrijpend hersteld en verbouwd. In het museum vinden exposities plaats van het door het echtpaar Verhage zelf verzamelde werk, maar ook zijn er gast- en verkooptentoonstellingen. Op de openingstentoonstelling in 2001 was het werk van de schilder Jan Adam Zandleven (1868 - 1923) prominent aanwezig.

Tegenover de musea Bisdom van Vliet en Hooghstate ligt een park, in de wandeling vaak 'het Haastrechtse bos' genoemd. Dit park, vroeger de 'overtuin', hoorde ooit bij het landgoed van de familie Bisdom van Vliet. Opvallend waren de twee reusachtige beuken, geplant in 1696 en 1698, ter gelegenheid van de geboorte van twee nieuwe telgen uit het geslacht Bisdom van Vliet. Omdat deze bomen beide ernstig ziek waren, zijn ze in oktober 1999 gerooid.

De in Haastrecht wonende Cor van Someren is behalve schrijver ook schilder en tekenaar. Op de onderliggende bladzijde kunt u enkele van zijn werken bewonderen die hij maakte in Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

Foto's van Haastrecht op oude prentbriefkaarten vindt u HIER,

Aan de zuidzijde van de Hollandsche IJssel, tussen Haastrecht en Gouda, staat de Haastrechtse Molen.
Meer gegevens en foto's van deze molen vindt u HIER.
Over de Agterpoortse molen, die in 1917 werd afgebroken, kunt u op de onderliggende pagina meer lezen.

In het recent gerestaureerde Gemaal De Hoge Boezem is een overzicht te vinden van 600 jaar waterstaatsgeschiedenis. In dit poldermuseum staan enkele enorme stoommachines. De in water-management zeer ge-interesseerde kroonprins Willem Alexander, kan hier zijn hart ophalen.

Geopend van 1 april tot 1 november op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Buiten deze periode en tijden is op afspraak groepsbezoek mogelijk.
Adres: Hoogstraat 31, tel. 0182 - 503131.

In het ooievaarsbuitenstation Het Doove Gat broedden tot 2007 jaarlijks tussen de tien en twintig ooievaarsparen. Eind 2007 is het ooievaarsstation gesloten en werd het terrein overgenomen door Het Zuid-Hollands Landschap.
In het aan de overzijde van de Lek gelegen Liesveld, is het 'ooievaars-hoofdkantoor' gevestigd.

RK Kerk aan de Bredeweg uit 1853

De RK Kerk, gewijd aan de heilige Barnabas, is gebouwd in de periode 1852-1854 in neo-klassicistische stijl. Het kerkgebouw is ontworpen door G. van Vogelpoel.
Hier bevindt zich het beeldje van 'Maria ter Weghe'. Aan dit beeldje worden wonderbaarlijke genezingen toegeschreven.
In de kerk bevindt zich ook een eenklaviers orgel, gebouwd in 1845 door Stulting en Maarschalkerweerd. In 1880 werd het orgel uitgebreid met een Positief.
Naast de kerk staat de in 1877 gebouwde pastorie, welke is gebouwd in de traditie van de Neo-Renaissnace. De architect van dit bouwwerk is onbekend. Tot 1939, toen een verbouwing plaats vond, waren in het gebouw verschillende bedsteden aanwezig.

Uw hotel-overnachting in Haastrecht kunt u online reserveren.

Tot slot de waterstanden: de actuele waterhoogte van de Hollandsche IJssel bij Haastrecht vindt u hier.


Stolwijk


Het wapen van Stolwijk, zoals dat tot
1 januari 1985 in gebruik was..
Herkent u de kazen?

HET DORP STOLWIJK

'T vermaaklijk STOLWIJK, door zijn lekkre Kaas vermaard,
Zag meer dan éénmaal, door het water aangegreepen,
Zijn welvaart, met den vloed, geweldig medeslepen,
Doch bloeit weêr door den tijd aan nijverheid gepaard.

(L van Ollefen, 1793)

De Stolwijkers worden ook brandstichters genoemd, omdat zij ooit zo kwaad waren op de burgemeester, dat zij uit protest de kerk met petroleum overgoten en in brand staken.
Een andere bijnaam is kaasbraaiers (in de lokale uitspraak: késbraaiers). Braaien is in dit geval afgeleid van breien, waarvan de ei destijds werd uitgesproken als ai. Breien is in dit geval afgeleid van bereiden. Oftewel, kaasbraaiers zijn dus kaasbereiders. Er is nog een andere uitleg van de bijnaam kaasbraaiers. In de streek rond Stolwijk was het namelijk de gewoonte aardappelen met 'gebraaien' (gesmolten) kaas te eten. Kaas was vroeger namelijk veel goedkoper dan vlees. Bovendien had men vaak voldoende kaas voorhanden. Als versnapering hield men vroeger wel een stukje kaas aan een vork of spies boven het vuur van de haard. Het 'braaien' van kaas is te vergelijken met het huidige racletten, dat met name in Zwitserland erg populair is. (Groot Schimpnamenboek van Dirk van der Heide (1988)).

Evenals Vlist en Haastrecht, hield Stolwijk per 1 januari 1985 op te bestaan als zelfstandige gemeente: zij behoorde daarna tot de gemeente Vlist. Per 1 januari 2015 is er de gemeente Krimpenerwaard.

De eerste vermelding van Stolwijk dateert uit 1320. Al eeuwenlang is Stolwijk vooral beroemd vanwege de daar (en in wijde omgeving) gemaakte kaas.

In de kern van het dorp is de NH-Kerk het meest markante gebouw.
De toren, 45 meter hoog, laat-gotisch en flink uit het lood, dateert van 1501. De toren was toen 9 meter hoger dan nu; in 1717 waaide er een deel vanaf. De kerk (gebouwd eind 15e eeuw) brandde af in 1867; oorzaak was brandstichting. Een boze Stolwijker, verontwaardigd doordat de Stolwijkse kermis werd afgelast, stak het kleed over de doodsbaar in de kerktoren in brand, waarna de gehele kerk verloren ging en alleen het stenen deel van de toren behouden kon worden. De hitte van die brand deed zelfs de klokken smelten. Deze kerk was toen ongeveer twee keer zo groot als het twee jaar later weer opgebouwde kerkgebouw.

In 1946 werd de toren gerestaureerd en vervolgens werd in 1948 het kerkgebouw geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd. De reden hiervoor was dat het kerkgebouw slecht was geconstrueerd. Ook de fundering bleek van slechte kwaliteit. Bij de wederopbouw werden onder meer stenen gebruikt, die afkomstig waren van in de Tweede Wereldoorlog verwoeste huizen uit het Haagse Bezuidenhout.
De totale kosten van de nieuwbouw -inclusief de inventaris- beliepen zo'n f.180.000,-. Op 6 juli 1949 werd het vernieuwde kerkgebouw in gebruik genomen.

Onder de huidige toren zijn overigens nog de fundamenten te vinden van een eerder gebouwde toren: in de periode 1375 - 1400 ontstond het eerste Stolwijkse kerkgebouw, dat in 1489 verwoest werd door krijgsvolk uit Woerden.
Voor de restauratie van 1946, stond de toren zo'n 135 cm uit het lood. De scheefte werd toen teruggebracht tot de nog altijd respectabele -en duidelijk zichtbare- 85 cm.

De toren is eigendom van de gemeente Vlist.
De eigendom van de toren ging in de tijd van Napoleon over naar de overheid; zoals vele kerktorens, werd ook de Stolwijkse toren toen gevorderd om dienst te doen als uitkijkpost voor het Franse leger.
Het kerkgebouw ging ten tijde van de reformatie over van katholieke in protestante handen.

Gevelsteen, ingemetseld in het torenportaal

Dat in Stolwijk in het verleden niet alleen nijvere lieden woonden, moge blijke uit het verhaal van de luie rietdekker. Leest u het verhaal, over iemand die slapende rijk wilde worden, zoals dat in 1847 werd opgetekend door topograaf AJ van der Aa.

Tussen Gouda en Stolwijk bevindt zich een aantal gietijzeren bruggen uit de negentiende eeuw: de tweelingbrug in Stolwijk en de brug aan het begin van de Tiendweg. Die bij de Beijerscheweg is in 1993 zwaar beschadigd door een passerende vrachtwagen. In 2006 werd -na veel administratief gedoe- de brug gerestaureerd en eindelijk weer opnieuw in gebruik genomen.

In de periode 1914 - 1942 was Stolwijk ëën van de halteplaatsen van de spoorlijn tussen Gouda en Schoonhoven. Dit 'Schoonhovense spoortje' stopte ook op andere plaatsen op Stolks grondgebied: Stolwijkersluis, Beijersche Weg en Koolwijk. Klik HIER om meer te lezen over de geschiedenis van deze spoorlijn.

meetpaal bij dubbele brug in StolwijkTussen Stolwijk en Haastrecht, bij de Bilwijkerweg en de Schenkelkade, ligt de eendenkooi van Van der Marck, ook wel de Stolkse of Vlistse kooi genoemd.

Onlangs heb ik in de buurtschap Bovenkerk enkele foto's gemaakt. U kunt ze HIER bekijken.

Nog niet zo heel lang geleden is in ere hersteld het zg. Kraamvrouwenpad. Dit voetpad verbond ooit de Vlisterweg ter hoogte van de Vrouwenbrug met de Bovenkerkseweg te Stolwijk. Over dit pad kunt u HIER meer lezen.

Mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van Stolwijk verwijs ik graag naar de web-site van Abe Maaijen. En ook de Historische Vereniging Oud Stolwijck heeft een plekje op het web gevonden.

De Stolwijkse zanger Johan van den Heuvel was onder meer bekend door zijn vertolking van het lied De Krimpenerwaard. Klik HIER om de tekst van het lied te bekijken of om de muziek (MP3) te downloaden.

In juli 1997 werd een fraaie luchtfoto van de Beijersche Bocht gemaakt. En uit 1952 stamt deze prachtige luchtfoto van het dorp in zwart-wit. En onlangs maakte ballonvaarster Marrie van Tilburg deze prachtige foto.

Foto's van Stolwijk op oude prentbriefkaarten vindt u HIER,
En klik HIER voor oude foto´s van Stolwijkersluis.
 De Krimpenerwaard vroeger (Geschiedenis, Streekarchief)
De Krimpenerwaard nu (Aantallen inwoners, Evenementen, Recreatie , Flora, Fauna, Adressen)
Steden & dorpen in de Krimpenerwaard (Vlist, Haastrecht, Stolwijk, Schoonhoven, Bergambacht, Ammerstol,
Berkenwoude, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Gouderak)
De Krimpenerwaard in de toekomst
De omgeving van de Krimpenerwaard.(IJsselstein, Lopik, Oudewater, Gouda, Bodegraven )
Met dank aan...Tot slot, Bronnen

English version
Édition Française
Deutsche Version

Uw reactie is van harte welkom